Online

14.02.2017

Таємниці війни 1812 року

Історія світових імперій ніколи не була правдивою та однозначною. Вона формувалась як певний міф, який мав слугувати ідеологічним каноном для виховання нових поколінь імперських підданих. Так було у давні часи, так було і недалекому минулому. Та особливого значення такі міфи набували у період формування імперій, коли етнічне та ідеологічне різноманіття мало бути повністю ліквідоване…

Не оминула імперської міфотворчості і Російська імперія формуючи нову ідеологію царату у боротьбі азійської (чінгізідо-татарської) партії з центром у Москві та масонсько-європейської (прозахідної, петрівської) партії з центром у Петербурзі. Останню на початку 19 століття очолював сам імператор Олександр І…

Поданий для огляду дослідницький відеофільм «Война миров. 1812» дає певний зріз внутрішньої імперської боротьби Петербурга і Москви на фоні стосунків імператора Олександра І та імператора Франції Наполеона І. Фактичним матеріалом фільм спростовує існуючі виклади історії війни 1812 року, які до нині вважалися «загально визнаними» та «науковими».

Матеріал відеофільму підтверджує існування прихованих пружин у історії Російської імперії та інших країн Європи, початку 19 століття, які наполегливо приховувались царатом та наступниками імперії…


Джерело відеофільму – https://www.youtube.com/watch?v=xeJaFLK-Jd4